Huis van Hilde

De eerstejaarsleerlingen havo/vwo en vwo zijn in de Huygensweek op bezoek geweest in het Huis van Hilde. De leerlingen mochten hier hun kennis over de prehistorie en archeologie in de praktijk brengen. Het museumbezoek bestond uit vier activiteiten. Ze startten als groep bij het onderdeel ‘Lakprofiel’ waarbij de leerlingen uitleg kregen over de verschillende bodemsoorten door de tijd heen. Vervolgens gingen ze met opdrachten in groepjes op pad naar de ‘beerput’ (zie afb.), het archeoLab en een tweetal tentoonstellingen.

Beerput
De leerlingen mochten hier zelf historisch materiaal zoeken en sorteren die gevonden is in een beerput van honderden jaren terug. Er waren zelfs leerlingen die glinsterende stukjes van potten hebben gevonden die ook in het museum staan!

ArcheoLab
De derde activiteit was het archeoLab waar leerlingen archeologische voorwerpen uit de kast mochten kiezen om ze te bestuderen, bekijken en de voorwerpen zelfs uit de kistjes te halen!

Tentoonstellingen
Bij de Grote Tentoonstelling mochten leerlingen vrij rondlopen met opdrachten in een kamer vol mensfiguren en bijbehorende voorwerpen. Ieder groepje koos een favoriet figuur om te onderzoeken.