220302 Aanmeldavond (voor beide locaties op de Middenweg)