231207 uitloop 10-minutengesprekken (locatie Middenweg)