Bibliotheek Kennemerwaard en Huygens College gaan voor samenwerking

De Bibliotheek op School

Bibliotheek Kennemerwaard en het Huygens College in Heerhugowaard gaan samenwerken. De bibliotheek en het Huygens College willen lezen onder leerlingen bevorderen en zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op het Huygens College. Om de samenwerking te bekrachtigen is op 28 september een overeenkomst ondertekend. Erna Winters, directeur ABC Huis, Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard, ondertekende de overeenkomst samen met Peter van Huissteden, plaatsvervangend rector Huygens College.

 

Inzetten op leesplezier
Met het project de Bibliotheek op School (dBos) wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op het Huygens College door middel van een duurzame samenwerking. De stichting Kunst van Lezen heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld. Die wordt gebruikt voor het creëren van een leesomgeving op de school. Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met leerlingen en er wordt ingezet op vrij lezen. De leerlingen van het Huygens College worden actief betrokken bij het samenstellen van een collectie boeken en tijdschriften die aansluit bij hun interesses

 

De Bibliotheek op School

Het project de Bibliotheek op School is een intensieve samenwerking tussen scholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de mediawijsheid van burgers. Kinderen en jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het helpt studenten ook in hun maatschappelijke ontwikkeling door mondiger en zekerder te worden.