Buiten tekenen

De klas van tekendocente mw. Donkelaar ging vandaag naar buiten om alle geleerde vaardigheden in dit schooljaar, te verwerken in een buitentekening. Het weer was er dan ook zeker naar! De opdracht was om te tekenen ‘wat je ziet’ en daarbij te letten op het contrast tussen organische en geometrische vormen.