Examens handvaardigheid/beeldende vorming

Bij ons op school kan examen worden gedaan in handvaardigheid/beeldende vorming op vwo-, havo- of vmbo-tl niveau. De examens vwo en vmbo-tl bestaan naast een theoretisch deel uit een praktische examenopdracht. In dit coronajaar was het afronden van dit praktische deel niet gemakkelijk voor de leerlingen. Na een lange voorbereiding werkten de leerlingen aan de hand van een thema of opgave hun zelf bedachte werkstukken uit.  We zijn supertrots op de mooie resultaten! De werkstukken zijn tentoongesteld in school, tezamen met werkstukken van de havo-leerlingen die ze gedurende het schooljaar maakten.