Excursie naar Apenheul

‘Een dag tussen behaarde halfapen’, zoals leerlingen het omschrijven. Voor de praktische opdracht ethologie reisden alle examenleerlingen met biologie in het pakket af naar de Apenheul om daar het gedrag te onderzoeken van halfapen en primaten. Doel van het onderzoek was het onderzoeken van het gedrag in gevangenschap bij twee apensoorten en dit gedrag verklaren aan de hand van zowel evolutie als gevangenschap. Gedragen de apen zich in het wild ook zo? Is de leefomgeving representatief voor het habitat? Welke evolutionaire gedragsvormen zijn overeenkomstig en welke juist niet? Met deze vraagstukken zijn de leerlingen een dag bezig geweest. Soms blijkt de overeenkomst dichterbij dan gedacht werd.
Naast een leerzame dag, ook een gezellige dag met mooi weer. Hopelijk zet de positiviteit zich door tot de cijfers. Al blijft de laatste vraag onbeantwoord; wie kijkt naar wie?