Inschrijven

Op 12 en 13 maart zijn de inschrijfavonden geweest. Wilt u uw kind alsnog inschrijven voor het nieuwe schooljaar, neemt u dan contact op met de afdelingsleider van de betreffende afdeling.

havo/vwo leerjaar 1 t/m 3            : Mw. L. Zoon               
havo/vwo leerjaar 4 tm/6             : Mw. M. Knook          
vmbo-tl/havo leerjaar 1 en 2 en   : Dhr. T. Peschke     
vmbo-tl leerjaar 3 en 4  
vmbo-kb/tl leerjaar 1 en 2 en       : Dhr M. Koekkoek      
vmbo-bb/kb leerljaar 1 t/m 4

Ten behoeve van het gesprek met de afdelingsleider graag de volgende
documenten meenemen:

- kopie identiteitsbewijs of ander overheidsdocument waarop vermeld het 
  burgerservicenummer en de officiële, volledige naam
- brief van de basisschool met hierop vermeld het schooladvies

indien aanwezig:

- uitslag intelligentietest, zoals NIO, de CITO test volgt later
- dyslexie- of dyscalculie-verklaring
- OPP/Groeidocument

Parkeeradvies: Bergmolen: parkeergarage Middenwaard; er is een parkeervergunningplicht in de wijk van de Bergmolen.

 

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl