Help het Huygens open te houden

Onder dit motto bezoeken de afdelingsleiders vandaag alle klassen om de leerlingen te herinneren aan het dragen van een mondkapje in de gangen en de aula. Al zijn de meningen op het dragen van een mondkapje niet altijd eensluidend, we willen er alles aan doen om het aantal besmettingen tegen te gaan en daarmee de school open te houden.

Op de foto een docente aardrijkskunde van het Huygens met een toepasselijk mondkapje: een pagina uit de Grote Bosatlas.