Horizon College

Met onze E&O klas zijn we afgelopen woensdag naar het Horizon College geweest. We kregen een uitnodiging en daar hebben we gretig gebruik van gemaakt.
Een onderdeel van het programma was een rondleiding door het gebouw met bijbehorende informatie over te kiezen studies en het bekijken van de (werk)ruimtes. Deze werd opgevolgd door een sollicitatietraining. Dit is interactief gedaan door een gastspreker van het PDZ uitzendbureau. De leerlingen hebben praktische kennis opgedaan en waren zeer enthousiast. Dit was een mooie kennismaking met het MBO. Volgend jaar zullen meer uitstapjes volgen naar het Horizon College en de samenwerking zal groter zijn. Een onderdeel hiervan is dat meerdere E&O lessen zullen plaatsvinden in het MBO-gebouw. Dit smaakt naar meer en we hebben er zin in!