Informatieavonden online

Het is gebruikelijk dat het Huygens College informatieavonden voor ouders organiseert in het begin van het schooljaar. Vanwege de coronavoorschriften kunnen deze geen doorgang vinden. Maar daar is een goed alternatief voor bedacht! De afgelopen weken zijn mentoren en afdelingsleiders drukdoende geweest om powerpoint presentaties en/of video’s te maken om de ouders goed te informeren. Gisteren hebben de ouders deze ppt’s en links naar video’s per e-mail ontvangen.  Een uitzondering hierop vormen de klassen van de 2e, 3e en 4e leerjaren vmbo-bb en kb. De ouders van deze klassen worden binnenkort uitgenodigd voor loopbaangesprekken.