Leerlingen 5 vwo denken mee met gemeente

Kortgeleden hebben leerlingen uit 5 vwo advies uitgebracht aan de gemeente:  ‘Het valt ons op dat in Middenwaard veel verveelde kinderen door hun ouders worden meegesleept om te shoppen. Dit is niet nodig en daarom hebben wij hier een oplossing voor gevonden’.

Bovenstaande uitspraak was slechts een van de messcherpe observaties welke de leerlingen van 5 vwo aandroegen tijdens de presentaties van het aardrijkskundeproject Ruimtelijke Ordening.

Voorafgaand aan dit project was de aardrijkskundesectie van mening dat er meer omgevingsonderwijs moest komen. Dus meer de boeken uit en de wereld in! Na een korte brainstormsessie en contact met de wethouder van Ruimtelijke Ordening kwam de sectie uit bij gebiedsontwikkelaar Patrick Rentinck. Kon hij de leerlingen aan een gebied helpen dat herstructurering kon gebruiken? Tot grote vreugde van de aardrijkskundesectie kon Patrick melden dat het gebied rondom ‘Het Huygens’ in aanmerking komt voor herstructurering. Na deze ontdekking konden vervolgens de sectie aardrijkskunde en Patrick de koppen bij elkaar steken om het project vorm te geven en te lanceren. Dit laatste was vooral een uitdaging door de geldende coronamaatregelen.

In de opdracht werd ‘Ontwerpbureau Huygens College VWO’ gevraagd de gemeente te adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening rondom de school en winkelcentrum Middenwaard. Aspecten die hierin een sleutelrol speelden waren wonen, het sociale karakter, energie & klimaat, verkeer, natuur en cultuur.

Gedurende de presentatiemiddag op 8 juni, viel vooral op dat de leerlingen goed hadden gekeken naar hun leefomgeving. Kritische observaties werden zonder pardon geserveerd en leverden veel inzicht op voor de gemeente. Na de indrukwekkende presentaties van de leerlingen was de conclusie duidelijk. Het Huygens College en de gemeente Heerhugowaard zullen deze samenwerking groter en breder voortzetten. Op naar meer omgevingsonderwijs!