Anglia

Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk Nederland. Dit netwerk, gesteund door het Europees Platform, heeft zich ten doel gesteld de beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift te bevorderen. Op onze school kunnen bovenbouwleerlingen Anglia certificaten behalen waarmee zij de beheersing van de Engelse taal kunnen aantonen en op die wijze extra mogelijkheden hebben voor vervolgopleidingen.
We starten met het afnemen van de Anglia examens in het voorexamenjaar. Het jaar erop kunnen de leerlingen een examen afleggen op een hoger niveau.

Tegenwoordig worden in het vervolgonderwijs steeds meer Engelstalige studies aangeboden. Leerlingen kunnen met het door hen behaalde Anglia certificaat aantonen op welk niveau van het Europees Referentie kader zij de Engels taal beheersen.

Er zijn plannen in ontwikkeling om een soortgelijke mogelijkheid aan te bieden voor de onderbouwleerlingen.

Planning

  • In het najaar worden de ouders van de bovenbouwleerlingen per e-mail geïnformeerd over de inschrijfmogelijkheid voor het Anglia Examen.
  • In de maand april worden de examens afgenomen.
  • Zes weken na de examendatum zijn de resultaten bekend en einde schooljaar zullen de certificaten aan de deelnemers worden overhandigd.

Meer informatie is te vinden op www.anglianetwork.eu.

Aan de deelname zijn i.v.m. de examengelden kosten verbonden. De bedragen zijn tussen € 50,00 voor de lagere niveaus tot € 105,00 voor het Masters-niveau.

Om de beheersing van de Engelse taal ook bij de leerlingen van de onderbouw te bevorderen, oriënteren de docenten Engels van onze school zich in het schooljaar 2021-2022 op de verschillende mogelijkheden.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. M. Rothbauer.