Spring naar content
logo

'Onze school, jouw toekomst!'

Anglia

Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk Nederland. Dit netwerk, gesteund door het Europees Platform, heeft zich als doel gesteld om het Engels in woord en schrift te bevorderen. Leerlingen hebben door een goede beheersing van het Engels extra carrière perspectieven in de maatschappij.

Jaarlijks kan je je inschrijven voor een examen Anglia. Dit geldt voor alle leerlingen van de school. Je doet examen op je eigen niveau, elk jaar kan je zo een hoger niveau behalen. Het hoogste niveau biedt de mogelijkheid om toegelaten te worden tot een Engelstalige universiteit. De examens worden gecorrigeerd door het Chichester College.
Voor elk behaald examen ontvangt je een certificaat. Meer info kan je nalezen op www.anglianetwork.eu.

Voor vragen over Anglia kan contact worden opgenomen met de coördinator
mw. M. Rothbauer.