Anglia

Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk Nederland. Dit netwerk, gesteund door het Europees Platform, heeft zich ten doel gesteld de beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift te bevorderen.
Tegenwoordig worden in het vervolgonderwijs steeds meer Engelstalige studies aangeboden. Leerlingen kunnen met het door hen behaalde Anglia diploma aantonen op welk niveau van het Europees Referentie kader zij de Engelse taal beheersen.

We starten met het afnemen van de Anglia examens in het voorexamenjaar. Het jaar erop kunnen de leerlingen een examen afleggen op een hoger niveau.

Planning

  • In het najaar worden de ouders van de bovenbouwleerlingen per e-mail geïnformeerd over de inschrijfmogelijkheid voor het Anglia Examen.
  • In de maand april worden de examens afgenomen.
  • Zes weken na de examendatum zijn de resultaten bekend en einde schooljaar zullen de certificaten aan de deelnemers worden overhandigd.

Meer informatie is te vinden op www.anglianetwork.eu.

Aan de deelname zijn i.v.m. de examengelden kosten verbonden. De bedragen zijn tussen € 50,00 voor de lagere niveaus tot € 105,00 voor het Masters-niveau.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. M. Rothbauer.