Jet Net

Jet Net staat voor Jongeren en Techniek Netwerk. Het netwerk is een aantal jaren geleden opgericht om jongeren te interesseren voor natuurwetenschappen en techniek. In het kader van Jet Net is het Huygens College een verbintenis aangegaan met Tata Steel.

Bij natuurkunde kunnen leerlingen werken aan het bouwen en het programmeren van een robot. Ook kunnen ze daar werken aan de verdere ontwikkeling van een modelauto.

Bij scheikunde doen leerlingen een praktische opdracht die in samenwerking met Tata Steel is ontwikkeld. Leerlingen doen proeven op school en bij Tata Steel. Een excursie maakt onderdeel uit van de praktische opdracht.

Bij Nederlands wordt elk jaar weer een debat georganiseerd onder de titel “Meet the Boss”. Leerlingen van verschillende scholen die allen via Jet Net met Tata Steel zijn verbonden, gaan met de baas van het bedrijf en met elkaar in debat over een bepaalde thematiek.

Ten slotte kunnen wij voor het Watersymposium (5 havo) en voor het Energiesymposium (5 vwo) een beroep doen op experts van Tata Steel.