Natuur- en milieueducatie

In het tweede gedeelte van het natuur- en milieueducatieproject voor 3 vwo en havo was het eindelijk zover, proeven doen!
Na een presentatie van een duurzame energie expert gingen leerlingen met de rol van OAF’s (Onderzoek Afdeling) aan de slag in de specialisatielabs. Het doel van deze dag was het in de vingers krijgen van de proeven, het eventueel verbeteren ervan en het bespreken van een plan van aanpak.
Alle OAF’s hebben goed gewerkt, er werden monsters (bodem, water) genomen en metingen (lucht, geluid) gedaan.
De bodem- en watermonsters werden geanalyseerd. De pH van de bodem werd gemeten en het zuurbindend vermogen van grondsoorten werd getest. Vervolgens werd bij de watermonsters  het aanwezige calcium (hardheid) gemeten en het zelfreinigend vermogen van water werd getest.