Natuur, Leven en Technologie

Vanaf dit schooljaar is op het Huygens College in de Tweede Fase het vak Natuur, Leven en Technologie een van de keuzevakken binnen de natuurprofielen. In NLT staan praktijk, ICT en vakoverstijgende theoretische kennis centraal. De leerlingen werken niet meer uit een ‘ouderwets’ lesboek met hoofdstukken, maar in plaats daarvan werken zij aan lesmodules waarin theorie aan de orde komt vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De modules volgen de leerlingen in een online leeromgeving, waarbij zij zelf in groepsverband het tempo bepalen en naast deze online leeromgeving is er veel aandacht voor praktische opdrachten. Iedere module sluiten de leerlingen af met twee cijfers, en het verschilt per module of zij dat cijfer behalen middels een toets, verslag of presentatie.

In de eerste module lossen zij een moordzaak op, waarbij de plaats delict in kaart wordt gebracht door middel van sporenonderzoek. De leerlingen onderzoeken hoe zij vingerafdrukken op verschillende ondergronden het beste in beeld kunnen brengen. Zij gebruiken hierbij officiële recherchematerialen, zoals een poederkwast en verschillende poedersoorten. Verderop in de module onderzoeken zij  schoenafdrukken, maken zij een sporenanalyse en een DNA-analyse. Ook is er een ballistisch onderzoek onderdeel van hun zoektocht naar het mogelijke moordwapen.

Andere modules, die dit jaar aanbod komen, gaan onder andere over prestaties van onze sporters bij onder meer de Olympische Spelen en de schadelijke effecten van fijnstof in ons milieu. Bij de module sportprestaties bestuderen de leerlingen een passend voedingspatroon, bewegingspatroon en hoe deze bijdragen aan verbeterde sportprestaties.  In de module fijnstof onderzoeken zij hoe de luchtkwaliteit gewaarborgd blijft en hoe fijnstof zich in onze leefomgeving verplaatst. In deze module is ook aandacht voor de verspreiding van het COVID-19 virus en de risico’s die deze met zich meebrengt. Naast het actuele onderwerp Corona komt het RIVM onderzoek van de Luchtkwaliteit en gezondheid in IJmuiden aan de orde. De leerlingen buigen zich over de vraag in hoeverre het uit de hoogovens van Tata Steel vrijkomende fijnstof een effect heeft op de volksgezondheid in de IJmond.

Al met al een zeer interessant programma en onze leerlingen zijn in ieder geval net zoals wij al heel enthousiast!