Nieuwe vakken in eerste leerjaar locatie Umbriëllaan

Het onderwijs op het Huygens College blijft in ontwikkeling. Zo wordt in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg het accent komend jaar nog meer gelegd op brede persoonlijke ontwikkeling. Daarom worden enkele nieuwe vakken ingevoerd. Aardrijkskunde en geschiedenis worden samengevoegd tot Mens en Maatschappij en verzorging en biologie vormen samen Mens en Natuur. Hierdoor gaan leerlingen de samenhang tussen deze vakken beter herkennen en worden leerlingen nog beter voorbereid op vervolgonderwijs en de maatschappij. Bijkomend voordeel is dat een klas les krijgt van minder verschillende docenten.
Daarnaast komt er een wekelijkse middag met projecten waarin de samenhang tussen het onderwijs op school en de beroepenwereld centraal staat. Leerlingen werken dan aan verschillende vaardigheden zoals samenwerken en presenteren. De resultaten worden vastgelegd in een portfolio.
Nieuw zijn ook de maatwerkuren waarin leerlingen kunnen werken aan de vakken die ze moeilijk vinden. Leerlingen die dat aankunnen krijgen juist extra leerstof aangeboden waardoor ze bijvoorbeeld in aanmerking komen voor doorstroom naar vmbo-tl. Op deze manier wordt ook in vmbo-bb en -kb gewerkt aan de uitgangspunten van het Huygens College: goed onderwijs en een brede persoonlijke ontwikkeling.