Jongerengemeenteraad over verveling, eenzaamheid en schone buurt

15-01-2019

De gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk organiseren ook dit jaar weer de succesvolle Jongerengemeenteraad (JGR).

Op 11 februari a.s. gaan leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Langedijk en Heerhugowaard over bovengenoemde onderwerpen in een realistische raadszetting met elkaar in debat.

Op deze manier komen jongeren vroegtijdig en op een leuke manier in contact met de lokale politiek en ervaren ze wat er allemaal bij een politiek besluit komt kijken. Extra chill dit keer is dat in de jury voor de beste debater en de beste fractie Tweede Kamerlid Rens Raemakers zit!

Op de agenda editie 2019 staan twee thema’s, namelijk discussieonderwerp ‘bewustwording bij jongeren op het gebied van groen en een schone omgeving’ en debatonderwerp ‘jongeren en ouderen moeten gezamenlijk initiatieven ontwikkelen om verveling en eenzaamheid tegen te gaan’. Beide thema’s zijn ingebracht door de deelnemende scholieren zelf.

Leerlingen van het Jan Arentz, het Han Fortman, (Trinitas College en Johannes Bosco), het Huygens College, het Clusius College en van Parlan proberen door te discussiëren en het indienen en verdedigen van moties, een meerderheid in de raad te krijgen. De aangenomen moties worden in een volgende reguliere commissievergadering toegelicht door de indiener.

Ter voorbereiding op de JGR hebben gemeenteraadsleden van Heerhugowaard en Langedijk les gegeven op de deelnemende scholen, helpen zij de leerlingen met het opstellen van moties en zijn zij uiteraard aanwezig op de avond zelf om de leerlingen bij hun raadsvergadering te ondersteunen.

Programma JGR, 11 februari 2019:

18:30-19:00                 Inloop

19:00-19:05                Ontvangst door organisatie

19:05-19.50                1e agendapunt. Discussieonderwerp: de gemeente kan i.s.m. jongeren

                                    nog meer doen aan bewustwording bij jongeren op het gebied van groen

                                    en een schone omgeving

19.50-20:05                 Pauze

20:05-20:50                 2e agendapunt. Debat: jongeren en ouderen moeten gezamenlijk

                                    initiatieven ontwikkelen om verveling en eenzaamheid tegen te gaan.

20:50-21:05                 Afsluiting, prijsuitreiking en fotomomentje

21:05-21.30                Napraten met hapje en een drankje
 

Locatie

Raadzaal gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1 1703 EZ te Heerhugowaard.

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl