Model United Nations in Den Haag

13-03-2018

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart hebben tien leerlingen uit de bovenbouw van het vwo en de havo deelgenomen aan een Model United Nations-conferentie in Den Haag. Model United Nations (MUN) is een interactieve onderwijsvorm waarbij leerlingen een conferentie van de werkorganen van de Verenigde Naties in al zijn facetten nabootsen. De voertaal is daarbij Engels. Onze leerlingen waren als afgevaardigden van de landen Peru en Vietnam vertegenwoordigd in zes verschillende commissies, waar een aantal internationale politieke kwesties werden behandeld. Van klimaatverandering tot gewapende conflicten, en van mensenrechtenkwesties tot het wereldvoedselvraagstuk.

Een MUN-conferentie begint meestal met lobbyen: op zoek gaan naar afgevaardigden van landen die bereid zijn samen een beleidsvoorstel te formuleren. Deze voorstellen (‘draft resolutions’) worden vervolgens bediscussieerd in een commissievergadering. Daarbij wordt het officiële vergaderprotocol van de VN in acht genomen. Voor nieuwelingen is dit eerst nog abracadabra, maar geleidelijk maken zij zich de typische regels, spreekvolgordes en formules eigen. Zo is de gewoonte om jezelf en anderen in de derde persoon aan te spreken. ‘Could the delegate of Germany please rephrase his question?’ Onze first-timers deden het goed, terwijl de ervaren Huygens-delegates speeches van hoog niveau afleverden, waarbij ze zich goed in de landen hebben ingelezen en ingeleefd. De resoluties (besluiten) worden aan het slot in stemming gebracht.

MUN is een serieus en intensief spel waarin veel verschillende vakken en vaardigheden samenkomen. Maar bovenal is het een dynamische en gezellige bijeenkomst van ambitieuze en open minded leerlingen. Er deden in Den Haag scholen mee uit binnen- en buitenland. Op zaterdagavond werd er feest gevierd en op zondag was er naast de serieuze resoluties ook plaats voor grappige stukjes en het behandelen van de ‘gossip boxes’. Het was een intensief maar zeer geslaagd weekend. In juni zal het Huygens College opnieuw deelnemen aan een MUN-conferentie: het IMUNA van het Murmellius in Alkmaar.

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl