Project Umbriëllaan brugklassen gastles robot

05-07-2019

Met de brugklassen aan de locatie Umbriëllaan hebben we vanochtend kennis kunnen maken met een robot van de firma Edumeijsch. Twee docenten van Z&W verzorgden deze ochtend. Het doel van de gastles was bewustwording van de robot in de toekomst binnen diverse werkplekken.
De robot is een leermiddel dat vriendelijk oogt, kan spreken en gesproken taal verstaat.
Al deze kenmerken zorgen ervoor dat er interactie met de robot mogelijk is en de inzetbaarheid divers is. Bij veel voorkomende vraagstukken kan hij ondersteuning bieden. Zoals differentiatie, motivatie of directe feedback. Zo zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of juist extra uitgedaagd willen worden. De robot is een interactief leermiddel dat zich kan aanpassen aan specifieke (leer)behoeften van leerlingen. Te denken valt aan overhoren, instructie geven of reflecteren. Het is niet de bedoeling dat de robot taken van de docent gaat overnemen; hij is er om te ondersteunen.
Hij kan communiceren, dansen, spelletjes doen, voorlezen, animatie aanvullen en bewegingsoefeningen doen. Hij kan ook taken van een receptionist ondersteunen zoals de route aangeven naar een locatie of algemene informatie verkondigen.

De leerlingen kregen vooraf de instructie hoe de robot en het programma werken en gingen daarna in groepjes aan de slag om m.b.v. een tablet een programma te ontwikkelen aan de hand van een keuze uit een aantal casussen (1. wegwijzen, 2. revalideren en bewegen, 3. sportief bewegen, 4. groep 5 (lagere school) en een Energizer).

Alle groepjes lieten hun actie met de robot zien aan de hele klas. Leerlingen mochten hun robot filmen tijdens de actie, zonder medeleerlingen erop te zetten. Na afloop werd er besproken of de robot deed wat er geprogrammeerd werd op de tablet.
Leerlingen mochten op het einde van de les met robot Robin op de foto, zodat dit gedeeld kon worden op Instagram (Robot_robin).

We hebben deze gastles als leerzaam ervaren en de leerlingen hebben actief meegewerkt!

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Middenweg 68: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl