Spring naar content
logo

'Onze school, jouw toekomst!'

Schoolkosten

Schoolboeken

Het boekenpakket wordt gratis verstrekt. De overheid vergoedt via de school de kosten van het boekenpakket. Aanvullende leermiddelen, zoals woordenboeken, rekenmachine en sportkleding, komen wel voor rekening van de ouders. Ouders bestellen de boeken zelf bij de fa. Iddink te Ede. De benodigde informatie hiervoor ontvangen ouders van nieuwe leerlingen per e-mail van school. Ouders van huidige leerlingen ontvangen de informatie van de fa. Iddink per e-mail.

Ouderbijdrage

Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten en faciliteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt. Het gaat hierbij om activiteiten en faciliteiten die wij van belang achten voor de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school. Jaarlijks ontvangt u rond eind augustus de factuur voor de ouderbijdrage.

Meerdaagse reizen

De school organiseert voor de leerlingen van de voorexamenklassen een meerdaagse reis. De kosten voor deze reis bedragen tussen de
€ 350,00 en € 450,00.

Anglia

Deelname aan een Anglia examen is vrijwillig. De kosten voor een Anglia examen zijn afhankelijk van het niveau. De bedragen lopen uiteen van € 25,00 tot € 100,00.

Sport-, cultuur-, business- en scienceklas

De kosten voor deelname aan de sportklas bedragen per schooljaar € 110,00,  Deze kosten zijn verschuldigd voor materiaal, clinics, excursies en ook het sporttenue en het outdoorkamp.
De kosten voor deelname aan de cultuurklas zijn € 60,00 en voor de businessklas bedragen deze € 50,00 per schooljaar. De kosten voor deelname aan de scienceklas bedragen € 40,00 voor de lessenserie (inclusief excursie).

Sponsoring

Bij sponsoring maakt het Huygens College gebruik van een contract. Deze kunt u hier downloaden.