Schoolkosten

Schoolboeken

Het boekenpakket wordt gratis verstrekt. De overheid vergoedt via de school de kosten van het boekenpakket. Ouders bestellen de boeken zelf bij de fa. Iddink te Ede. De school informeert u hierover.

Aanvullende leermiddelen

Een deel van de leermiddelen zoals schriften, rekenmachine en sportkleding schaffen de ouders zelf aan.  Een overzicht treft u hier aan.

Ouderbijdrage

Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten en faciliteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt. Het gaat hierbij om activiteiten en faciliteiten die wij van belang achten voor de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school. Jaarlijks ontvangt u per e-mail een betaalverzoek voor de ouderbijdrage.  Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen waarvoor de bijdrage niet is betaald, niet uitgesloten worden van deelname aan schoolactiviteiten. Het gevolg van niet-betalen kan wel zijn, dat het voor de school moeilijk wordt om activiteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage, te blijven organiseren.

De ouderbijdrage bedraagt:
€ 125,00  voor het eerste leerjaar en voor de leerjaren vier en hoger
€ 95,00 voor het tweede en derde leerjaar.