Schoolkosten

Schoolboeken

Het boekenpakket wordt gratis verstrekt. De overheid vergoedt via de school de kosten van het boekenpakket. Aanvullende leermiddelen, zoals woordenboeken, rekenmachine en sportkleding, komen wel voor rekening van de ouders. Ouders bestellen de boeken zelf bij de fa. Iddink te Ede. De benodigde informatie hiervoor ontvangen ouders van nieuwe leerlingen per e-mail van school. Ouders van huidige leerlingen ontvangen de informatie van de fa. Iddink per e-mail.

Ouderbijdrage

Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten en faciliteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt. Het gaat hierbij om activiteiten en faciliteiten die wij van belang achten voor de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school. Jaarlijks ontvangt u per e-mail een betaalverzoek voor de ouderbijdrage.  Het gaat om een vrijwillige bijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt:
€ 125,00  voor het eerste leerjaar en voor de leerjaren vier en hoger
€ 95,00 voor het tweede en derde leerjaar.