Decanen

De decanen bereiden de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan voor op:

  • keuze van een profiel (havo of vwo), vakkenkeuze (vmbo-tl) of beroepsrichting (vmbo-kb/bb)
  • keuze van een vervolgopleiding.

De decanen:

Hieronder treft u een overzicht aan van de voorlichting die de decanen geven. Als u een persoonlijke afspraak wilt maken, klikt u op de naam van de desbetreffende decaan.

Keuze van een profiel (havo/vwo), vakkenkeuze (vmbo-tl) of beroepsrichting (vmbo-bb/kb)

3 vwo en 3 havo
Beroepeninteressetest
Profielkeuzelessen
Project ‘Kiezen en delen’: leerlingen van de 3e klas gaan in gesprek met leerlingen van de 4e klas over de profielkeuzen.
Individuele gesprekken met leerlingen
Ouderbrochure profielkeuze 2e fase

2 en 3 vmbo-tl

Mentorlessen met gebruik van de website www.Qompas.nl
Bezoek beroepenmarkt en Open Dagen
Meeloopdag met ouders/bekenden in leerjaar 2
Voorlichting over beroepen/ opleidingen in de vakles in leerjaar 3
 

2 vmbo-bb/kb
Informatie tijdens de mentorlessen
Afname interessetest
Bezoek Espeq en kennismaking afdeling Handel en Administratie in leerjaar 2
Bezoek Studie experience in leerjaar 3

 

Informatiebrochures

informatiebrochure voor 2 vmbo-tl/havo
Informatiebrochure voor 3 vmbo-tl 
Informatiebrochure voor 4 vmbo-bb/kb
Informatiebrochure voor 4 vmbo-tl

Keuze van een vervolgopleiding

Eerste twee leerjaren vwo, havo en vmbo
Vorming van beroepsbeelden door middel van projecten in de projectweek.

3 vmbo-bb/kb
Oriëntatie op beroepen gedurende de lessen Handel en Administratie 
Individuele gesprekken met leerling en zijn/haar ouders
Leerlingbezoekdag MBO-scholen

3 en 4 vmbo-tl
Individuele gesprekken met leerlingen voor de herfstvakantie
Leerlingbezoekdag MBO-scholen

4 t/m 6 vwo en 4, 5 havo
Regionale voorlichtingsavonden
Individuele gesprekken met leerlingen
 

Open dagen MBO

Vanaf februari beginnen de verschillende Open Dagen van de MBO-scholen.
Een overzicht is hier in te zien.
Kijk ook vooral op de website van de betreffende scholen.

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl