Praktisch examen scheikunde

Vandaag hebben de leerlingen 4-vmbo-tl met scheikunde in hun pakket het praktische schoolexamen uitgevoerd. De leerlingen hebben hun chemische kennis getoetst met frisdrank in de context.