Praktische opdracht omgevingsonderwijs

De eindexamenleerlingen vwo en havo met aardrijkskunde in hun vakkenpakket, vertrokken de dinsdag voor de herfstvakantie op de fiets naar Schoorl voor een veldwerkdag. Het regende die dag wel, maar dat was geen probleem, het gaf zelfs een extra dimensie aan het veldwerk!

Bij verschillende punten langs de fietsroute moesten de leerlingen observaties doen en foto’s maken. Deze zullen door de leerlingen verwerkt worden in een gedetailleerd verslag. Bij drie locaties stond een collega om de leerlingen informatie te geven en met aanwijzingen eerder geleerde stof te herkennen in het landschap. Zoals gebruikelijk waren er ook dit jaar leerlingen die de afslag naar het laatste punt (De Kerf) gemist hadden en daardoor (bijna) in Bergen terechtkwamen. Met een omweg is het iedereen gelukt om toch alle informatie te verzamelen. Aan het eind van de ochtend liet de zon zich zelfs nog even zien! Een natte maar zeer geslaagde veldwerkdag.