Project bruggen bouwen

In de Huygensweek voor de herfstvakantie kropen de leerlingen van 3 vwo en havo in de huid van een ware werktuigbouwkundige. Na weken te hebben gezwoegd op de theorie over krachten in de lessen natuurkunde, konden ze het geleerde toepassen in de praktijk. De leerlingen kregen de opdracht om met spaghetti en lijm een brug te bouwen waarvan het wegdek 30 cm lang, 12 cm breed en maximaal 2 spaghettislieren dik mocht zijn. Een hele uitdaging.

In de ontwerpfase kwamen de mooiste ideeën naar voren. De leerlingen hadden al snel goed door hoe ze een stevige brug moesten bouwen. Aan het eind van het blokuur was het de tijd om de bruggen de testen. Dit werd gedaan met blokjes van 1 kg. en een pot met loodbolletjes die 7 kg. weegt. Voor de leerlingen een heel spannend en leuk moment! De winnende brug heeft 10 kg. kunnen dragen voordat de spaghetti knakte. Een ware prestatie!