Project Kruispunt

Elke dag gaan er heel veel leerlingen op de fiets naar school. In het project Kruispunt wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan de risico’s die dit met zich meebrengt. Leerlingen leren hoe hun gedrag van invloed is op de veiligheid in het verkeer.