Project Utopia

In de Huygensweek hebben de leerlingen van 4 havo gewerkt aan het project Utopia. Dit project is een onderdeel van de lessen CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). In dit project gaan de leerlingen op onderzoek naar duurzaamheid en innovatie binnen en buiten verschillende kunstdisciplines: ze doen in een groepje of individueel onderzoek naar hun eigen Utopia. De lokalen drama en tekenen werden een Utopia atelier. De leerlingen hebben hier schetsen en maquettes gemaakt die ze verwerkten in een presentatie.  De leerlingen kregen de opdracht om een duidelijke onderzoeksvraag vast te stellen en zich te verdiepen in het werk van een kunstenaar, architect of uitvinder. Dit project is tevens een eerste voorbereiding op hun profielwerkstuk. Er werd met veel enthousiasme aan de opdracht gewerkt!