Talentproject

Deze week gaan een aantal leerlingen uit 3 vwo en havo aan de slag met ‘Talentproject’. Met Talentproject kunnen we leerlingen die dit aan kunnen, extra lesstof aanbieden die ze door zelfstandig onderzoek zich eigen maken. Talentproject is een digitaal programma waarin rekening gehouden wordt met interesses en leerstijlen van leerlingen en zorgt voor verwerving van kennis en denkvaardigheden. Er is een keuze mogelijk uit 34 onderwerpen. In het programma kan de leerling verdiepende informatie opzoeken en onderzoek doen. Docenten Eva Hogebirk en Marco Los begeleiden de leerlingen. Het project vergt twee à drie uur per week en duurt tien tot twaalf weken. Leerlingen werken wekelijks tijdens een maatwerkuur en een zelfstudie uur, op school aan het project.  Onder voorwaarden kunnen de leerlingen gedurende de periode een uur per week minder les volgen voor een vak waar ze goed in zijn.