Uitslag verkiezingen MR en GMR

In de afgelopen weken zijn er verkiezingen geweest onder ouders en leerlingen voor de MR en de GMR. Dat heeft het volgende resultaat opgeleverd:

  • Voor de GMR had alleen Martin van Lieshout zich kandidaat gesteld. Hij is inmiddels benoemd in de oudergeleding namens het Huygens College.
  • Suzanne Leering en Natasja Denneman zijn door de ouders verkozen als nieuwe leden van de MR.
  • Francesco Pavlovic uit vwo 6 is door de leerlingen gekozen tot nieuw lid van de MR.

Wij bedanken alle ouders en leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld en wij bedanken iedereen die zijn stem heeft uitgebracht in de afgelopen weken!

De verkiezingscommissie,

Marieke Ravesloot en Sander Deitmers