DDR Project

Tijdens het geschiedenisproject ‘Het dagelijks leven in de DDR’ kwam ervaringsdeskundige Anja Fricke op school. Zij heeft de leerlingen van 3 vmbo-tl in 100 minuten meegenomen naar de DDR door over haar eigen ervaringen te vertellen over haar jeugd in de DDR. Tevens kregen de leerlingen een indruk van hoe een les in de DDR verliep en wat er van de leerlingen werd verwacht. Bij het begin van de les was er bijvoorbeeld een begroeting zoals die ook werd gedaan in de DDR. Na het klassikale gedeelte gingen leerlingen in groepen aan het werk met het maken van een muurkrant, waarbij leerlingen een beeld kregen van hoe propaganda in de praktijk werkt. Het was een bijzondere en leerzame ervaring voor de leerlingen.