Visie op onderwijs

Uitstekend onderwijs

Op het Huygens College werken enthousiaste docenten. Wij  doen er alles aan om het beste uit de leerlingen naar boven te halen. De leerlingen worden uitgedaagd om net dat stapje meer te zetten. De lessen bestaan niet alleen uit het luisteren naar de docent, maar ook uit het actief bezig zijn met de lesstof. Op deze manier wordt de lesstof beter begrepen en onthouden.
Wij leren de leerlingen om zelfstandig te zijn en goed te kunnen samenwerken. Vaardigheden die heel belangrijk zijn voor een vervolgstudie en in de maatschappij.
Het Huygens College staat voor uitstekend onderwijs en een persoonlijke sfeer.

Meer dan onderwijs alleen

De school biedt niet alleen goed onderwijs maar schenkt ook aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit vindt niet alleen in de les plaats maar ook tijdens onze  projectdagen. Tijdens deze dagen doen leerlingen mee aan workshops of excursies waarin verschillende vakken aan bod komen. Ook worden activiteiten rond kunst, cultuur, sport, ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid georganiseerd.
Naast de reguliere lessen wordt leerlingen de mogelijkheid geboden in een aantal leerjaren deel te nemen aan een sport-, cultuur-, science- of businessklas.

Tweejarige brugperiode

Het Huygens College heeft een tweejarige brugperiode. Wij kiezen hiervoor, omdat wij  de leerlingen de tijd willen geven om aan het voortgezet onderwijs te wennen en ons te laten zien wat zij kunnen. Er zijn vijf soorten brugklassen: op de locatie Middenweg zijn de brugklassen vwo, havo/vwo en vmbo-tl/havo, op de locatie Umbriëllaan de brugklassen vmbo-kb/-tl en vmbo-bb/-kb.

Kleinschalig

Het Huygens College is een kleinschalige scholengemeenschap. De ongeveer 1125 leerlingen zijn verdeeld over twee locaties: ongeveer 875 leerlingen op de locatie Middenweg en 250 leerlingen op de locatie Umbriëllaan. Door deze kleinschaligheid zijn de lijnen kort, is de schoolorganisatie transparant en kennen leerlingen en docenten elkaar goed.

Persoonlijk en vriendelijk

Op het Huygens College gaan we respectvol met elkaar om. Wij vinden een vriendelijke sfeer op school waarin de leerling zich op zijn/haar gemak voelt heel belangrijk. Heldere schoolregels dragen daar aan bij. De prima sfeer op school draagt ook zeker bij aan de goede schoolresultaten.
School en thuis zijn voor ons niet los van elkaar te zien. Wij hechten daarom veel waarde aan een goed contact met de ouders.

 

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Middenweg 68: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl