Visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Voor zowel personeel als leerlingen geldt:

‘Op het Huygens College werk ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling als mens, mijn kennis en mijn 21e-eeuwse vaardigheden. Ik krijg de kans te ontdekken wat mijn talenten en kwaliteiten zijn. Ik leer van mijn fouten en krijg de hulp en ondersteuning die ik hierbij nodig heb. Ik werk aan zelfstandigheid, kritisch leren denken en gedeelde verantwoordelijkheid.’

Elke dag komen wij met verschillende ideeën en achtergronden bij elkaar. Kleinschaligheid en een persoonlijke sfeer vinden we belangrijk. We zoeken verbinding en inspireren elkaar. We zien de school als een gemeenschap in het klein waarin we samen leren met respect voor elkaar.

Onze kernwaarden zijn:

  • Zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Kritisch burgerschap

De resultaten zijn goed op orde. Onze slagingspercentages behoren tot de hoogste van Nederland. We vinden het van belang dat leerlingen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. We creëren daarbij een leeromgeving waarbij de leerling open kan spreken over wie hij is en wat hij vindt. We laten de leerlingen buiten de school ervaringen opdoen waarop gereflecteerd wordt. We vinden dat er ruimte in ons programma moet zijn om als jongere te leren over thema’s als democratie en cultuur.

Naast het reguliere vakkenaanbod willen we leerlingen kansen bieden om hun vaardigheden en kennis uit te breiden. We begeleiden hun ontwikkeling binnen een sterk mentoraatsprogramma en een prettige persoonlijke leeromgeving.

Op basis van een brede discussie in school zijn leidende principes geformuleerd die richting geven aan onze lessen en organisatie. Hieronder worden ze kort weergegeven. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in concrete doelen.  Meer hierover is te lezen in ons schoolplan.

De principes waarop we onze lessen vormgeven:

We kunnen spreken van een aantal uitgangspunten die we graag in alle lessen terugzien:

  • Docenten hebben een open en geïnteresseerde houding naar leerlingen toe.
  • We spreken respectvol met elkaar en houden ons aan fatsoenlijke basisafspraken.
  • De docent heeft zichtbaar oog voor de verschillen tussen de leerlingen in de klas.
  • We bieden actief hedendaags onderwijs waarbij er keuzes zijn voor leerlingen.
  • We bieden leerlingen houvast door het gebruiken van een eenvoudige en heldere planning per periode.
  • We toetsen steeds meer om van te leren en steeds minder om te beoordelen.

Kenmerken

Goed onderwijs
We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van ons onder­wijs. Door deelname aan landelijke toetsen en het organiseren van collegiale feedback controleren we regelmatig of ons onderwijs het hoge niveau biedt waar we voor staan. Deze aandacht voor kwaliteit heeft geleid tot uitstekende examenresultaten.

Onze docenten geven gevarieerde lessen. Vaak beginnen deze met een klassikale uitleg waarna de leerlingen aan de slag gaan met verschillende soorten opdrachten. Opdrachten waarbij de leerlingen zelfstandig studeren, in kleine groepjes werken of bijvoorbeeld een presentatie geven aan de klas. Hierbij zetten we veelvuldig digitale programma’s in zoals Quizlet, LessonUp en YouTube. De school beschikt over twee moderne gebouwen met de hiervoor benodigde voorzieningen als wifi, digitale schoolborden en Chromebooks.

Persoonlijk
Onze school telt 1650 leerlingen, verdeeld over de locatie Middenweg (1350 leerlingen) en de locatie Umbriëllaan (300 leerlingen). We hechten veel waarde aan een positieve sfeer op school, waarin de leerling zich op zijn/haar gemak voelt.  Personeelsleden en leerlingen kennen elkaar goed. Leerlingen voelen zich gezien en (h)erkend. De school staat bekend om de persoonlijke sfeer. Een dergelijke sfeer draagt bij aan het welbevinden van de leerling en een succesvolle schoolloopbaan.

Veel extra’s
Vier keer per jaar organiseren we Huygensdagen. Tijdens deze dagen wordt een deel van de reguliere lessen vervangen door speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen.

We organiseren deze activiteiten omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen op verschillende manieren de lesstof tot zich kunnen nemen. We merken dat de lesstof daardoor beter wordt begrepen en onthouden. Ook zien leerlingen de samenhang tussen vakken in de projecten waar meerdere vakken aan de orde komen. Daarnaast organiseren we voor leerlingen activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De leerlingen van de eerste en tweede klassen kunnen deelnemen aan Huygens Extra. Huygens Extra zijn extra lessen op het gebied van sport, cultuur, business of science buiten het reguliere lesrooster om. Met deze extra lessen geven we leerlingen de kans om hun talenten op genoemde gebieden te ontwikkelen.

Examen­leerlingen vwo, havo en vmbo-tl kunnen naast de reguliere vakken kiezen voor de vakken handvaardigheid, kunst beeldend of kunst muziek. De leerlingen van havo en vwo kunnen ook examen doen in bedrijfseconomie en NLT (natuur, leven, technologie). In de bovenbouw vmbo-tl bieden we de praktijkgerichte vakken Technologie & Toepassing en Economie & Ondernemen aan. De leerlingen krijgen bij deze vakken levensechte opdrachten van lokale instanties. Hierbij maken ze gebruik van innovatieve technologie.

Bijna alle vmbo-tl leerlingen doen examen in een extra, zevende vak.