Leerlingen

Praktische zaken
Afkortingen vakken, lokaalnummers, leermiddelen eerste leerjaarzoekgeraakt, mediatheek, software bestellen

Examens
Exameneisen, profielwerkstuk en pta’s. Lees meer…

Huygens Extra
Onze eerste en tweedejaarsleerlingen kunnen deelnemen aan extra lessen op het gebied van sport, cultuur, business en science. Lees meer…

Huygensdagen
Een aantal keren per jaar organiseren we voor jou Huygensdagen. Tijdens deze dagen worden de reguliere lessen vervangen door speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen. Lees meer …

Meerdaagse reizen
In de voorexamenklassen kan je deelnemen aan een meerdaagse reis. De reizen vinden plaats in de laatste week voor de zomervakantie. We hebben reizen georganiseerd naar Praag, Londen of Berlijn. Lees meer …

Extra diploma’s
Wil je meer uit jezelf halen? Je kan bij ons Anglia, Delf Scolaire of Goethe diploma’s behalen. Lees meer…

Leerlingenraad
De leerlingenraad is opgericht om namens de leerlingen een stem te vormen bij de schoolleiding. Lees meer….

Klankbordgroep
Op het Huygens College vinden we het belangrijk om de mening te horen van de leerlingen over ons onderwijs en onze schoolorganisatie. Lees meer…

Schoolregels
Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over gedragsregels. Lees meer…

Inloggen
Ken je je inloggegevens niet meer van Magister/Microsoft 365 of Zermelo? Lees meer…