Leerlingen

Praktische zaken
Afkortingen vakken, lokaalnummers, leermiddelen eerste leerjaarzoekgeraakt, mediatheek, software bestellen

Examens
Exameneisen, profielwerkstuk en pta’s. Lees meer…

Huygens Extra
Onze eerste en tweedejaarsleerlingen kunnen deelnemen aan extra lessen op het gebied van sport, cultuur, business en science. Lees meer…

Huygensdagen
Vier keer per jaar organiseert het Huygens College de zogeheten Huygensdagen. Tijdens deze dagen wordt een deel van de reguliere lessen vervangen door speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen. Lees meer …

Extra diploma’s
Wil je meer uit jezelf halen? Je kan bij ons Anglia, Delf Scolaire of Goethe diploma’s behalen. Lees meer…

Leerlingenraad
De leerlingenraad is opgericht om namens de leerlingen een stem te vormen bij de schoolleiding. Lees meer….

Klankbordgroep
Op het Huygens College vinden we het belangrijk om de mening te horen van de leerlingen over ons onderwijs en onze schoolorganisatie. Lees meer…

Schoolregels
Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over gedragsregels. Lees meer…

Inloggen
Ken je je inloggegevens niet meer van Magister, Microsoft 365 of Zermelo? Lees meer…