Examens

Exameneisen

  • Leerlingen moeten voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Hiertoe moet het gemiddeld centraal schriftelijk examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
  • Op vwo- en havo-niveau mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één afgeronde vijf behaald worden. Voor leerlingen op het niveau vmbo-tl geldt dat het eindcijfer Nederlands ten minste een afgeronde vijf dient te zijn.
  • Alle regels rondom het examen kunnen nagelezen worden in het examenreglement.

Voor aanvang van de examens wordt aan de examenleerlingen een informatiebulletin uitgereikt. Data en informatie zijn ook in te zien op examenblad.nl.

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk (PWS) is een groot werkstuk over één of twee eindexamenvakken dat elke leerling in vmbo-tl, havo en vwo tegen het eind van zijn of haar schoolcarrière maakt.  Alle informatie over het profielwerkstuk is in te zien in de Handleiding Profielwerkstuk havo/vwo 2022-2023 en de Handleiding Profielwerkstuk vmbo-tl.

PTA (Programma van toetsing en afsluiting)

De leerlingen van de bovenbouw ontvangen jaarlijks een PTA. In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen vermeld.
De schoolexamentoetsen maken voor 50% deel uit van het uiteindelijke eindexamencijfer.

Een onderdeel van het eindexamen vmbo-tl, havo en vwo vormt het profielwerkstuk.

De PTA’s van de diverse leerjaren treft u hieronder aan:

3 vmbo-bb
3 vmbo-kb
3 vmbo-tl
4 vmbo-bb
4 vmbo-kb
4 vmbo-tl
4 havo
5 havo
4 vwo
5 vwo
6 vwo

Een overzicht van de verdeling van de percentages (gewichten) over de diverse leerjaren treft u hieronder aan:

Pta’s met percentages vmbo-bb en -kb
Pta’s met percentages vmbo-tl
Pta’s met percentages havo en vwo