Examens

De afgelopen jaren hebben wij uitstekende examenresultaten behaald.

Aangescherpte exameneisen

  • Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Hiertoe moet het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
  • Op vwo en havo niveau mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf behaald worden. Voor leerlingen op het niveau vmbo-tl geldt dat het eindcijfer Nederlands ten minste een vijf dient te zijn.
  • Elke eindexamenleerling moet een rekentoets afleggen. Het behaalde cijfer wordt op de cijferlijst van het eindexamen vermeld. Vanaf het schooljaar 2015/2016 vormt de rekentoets voor vwo-leerlingen ook onderdeel van de uitslagregel. 
    Meer informatie over de rekentoets leest u in de flyer van het ministerie van onderwijs van 1 november 2015.

Alle regels rondom het examen kunnen nagelezen worden in het examenreglement.

Voor aanvang van de examens wordt aan de examenleerlingen een informatiebulletin uitgereikt. Data en informatie is ook in te zien op examenblad.nl.

PTA (Programma van toetsing en afsluiting)

De leerlingen van de bovenbouw ontvangen jaarlijks een PTA. In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen vermeld.
De schoolexamentoetsen maken voor 50% deel uit van het uiteindelijke eindexamencijfer.

PTA 3 vmbo-bb e&o

PTA 3vmbo-bb hbr

PTA 3 vmbo-kb e&o

PTA 3 vmbo-kb hbr

PTA 4 vmbo-bb e&o

PTA 4 vmbo-bb hbr

PTA 4 vmbo-kb e&o

PTA 4 vmbo-kb hbr

 

PTA 3 vmbo-tl

PTA 4 vmbo-tl

 

PTA 4 havo

PTA 5 havo

 

PTA 4 vwo

PTA 5 vwo

PTA 6 vwo

 

Een onderdeel van het eindexamen vmbo-tl vormt het sectorwerkstuk. Alle informatie hierover kan gelezen worden in de informatiebrochure sectorwerkstuk.

Een onderdeel van het eindexamen vwo en havo vormt het profielwerkstuk. Alle informatie hierover kan gelezen worden in de informatiebrochure profielwerkstuk.

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl