Examens

De afgelopen jaren hebben wij uitstekende examenresultaten behaald.

Aangescherpte exameneisen

  • Leerlingen moeten voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Hiertoe moet het gemiddeld centraal schriftelijk examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
  • Op vwo en havo niveau mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één afgeronde vijf behaald worden. Voor leerlingen op het niveau vmbo-tl geldt dat het eindcijfer Nederlands ten minste een afgeronde vijf dient te zijn.
  • Elke eindexamenleerling moet een rekentoets afleggen. Het behaalde cijfer wordt op de cijferlijst van het eindexamen vermeld.
  • Alle regels rondom het examen kunnen nagelezen worden in het examenreglement.

Voor aanvang van de examens wordt aan de examenleerlingen een informatiebulletin uitgereikt. Data en informatie is ook in te zien op examenblad.nl.

PTA (Programma van toetsing en afsluiting)

De leerlingen van de bovenbouw ontvangen jaarlijks een PTA. In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen vermeld.
De schoolexamentoetsen maken voor 50% deel uit van het uiteindelijke eindexamencijfer.

Een onderdeel van het eindexamen vmbo-tl, havo en vwo vormt het profielwerkstuk. Alle informatie hierover kan hieronder worden nagelezen:

PTA 3 vmbo-bb

PTA 4 vmbo-bb

PTA 3 vmbo-kb

PTA 4 vmbo-kb

PTA 3 vmbo-tl

PTA 4 vmbo-tl

PTA 4 havo

PTA 5 havo

PTA 4 vwo

PTA 5 vwo

PTA 6 vwo

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Bergmolen 13: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Bergmolen 13
1703 NX  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl