Spring naar content
logo

'Onze school, jouw toekomst!'

Examens

De afgelopen jaren hebben wij uitstekende examenresultaten behaald.

Exameneisen

  • Leerlingen moeten voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Hiertoe moet het gemiddeld centraal schriftelijk examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
  • Op vwo en havo niveau mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één afgeronde vijf behaald worden. Voor leerlingen op het niveau vmbo-tl geldt dat het eindcijfer Nederlands ten minste een afgeronde vijf dient te zijn.
  • Alle regels rondom het examen kunnen nagelezen worden in het examenreglement.

Voor aanvang van de examens wordt aan de examenleerlingen een informatiebulletin uitgereikt. Data en informatie zijn ook in te zien op examenblad.nl.

PTA (Programma van toetsing en afsluiting)

De leerlingen van de bovenbouw ontvangen jaarlijks een PTA. In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen vermeld.
De schoolexamentoetsen maken voor 50% deel uit van het uiteindelijke eindexamencijfer.

Een onderdeel van het eindexamen vmbo-tl, havo en vwo vormt het profielwerkstuk.

De PTA's van de diverse leerjaren treft u hieronder aan:

PTA 6 vwo
PTA 5 vwo
PTA 4 vwo
PTA 5 havo
PTA 4 havo
PTA 4 vmbo-tl
PTA 3 vmbo-tl
PTA 4 vmbo-kb
PTA 3 vmbo-kb
PTA 4 vmbo-bb
PTA 3 vmbo-bb