Examens

Exameneisen

  • Leerlingen moeten voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende halen om te kunnen slagen. Hiertoe moet het gemiddeld centraal schriftelijk examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
  • Op vwo- en havo-niveau mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één afgeronde vijf behaald worden. Voor leerlingen op het niveau vmbo-tl geldt dat het eindcijfer Nederlands ten minste een afgeronde vijf dient te zijn.
  • Alle regels rondom het examen kunnen nagelezen worden in het examenreglement.
  • Datumoverzichten:

Datumoverzicht SE EN CE 2023 -2024 vmbo-bb-kb

Datumoverzicht SE EN CE 2023-2024 vmbo-tl-havo-vwo

Informatiebulletin CE 2024 vmbo-tl – havo – vwo

Data en informatie zijn ook in te zien op examenblad.nl.

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk (PWS) is een groot werkstuk over één of twee eindexamenvakken dat elke leerling in vmbo-tl, havo en vwo tegen het eind van zijn of haar schoolcarrière maakt.  Alle informatie over het profielwerkstuk is in te zien in de Handleiding Profielwerkstuk havo/vwo en de Handleiding Profielwerkstuk vmbo-tl.

PTA (Programma van toetsing en afsluiting)

De leerlingen van de bovenbouw ontvangen jaarlijks een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen van dat schooljaar vermeld. Voor het merendeel van de vakken wordt ook een centraal schriftelijke examen afgenomen. Het uiteindelijk eindexamencijfer bestaat dan voor 50% uit het cijfer voor dit centraal schriftelijk examen en voor 50% uit het gemiddelde van de schoolexamentoetsen. Een aantal vakken/onderdelen bestaat alleen uit schoolexamentoetsen, zoals maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, loopbaanoriëntatie, lichamelijke opvoeding, profielwerkstuk, praktijkgericht programma economie en ondernemen, en natuur, leven & technologie.

Schoolexamentoetsen kunnen zowel in een voorexamenjaar als in het examenjaar worden afgenomen.  Een overzicht van de verdeling van de percentages over de diverse leerjaren staat onderaan deze pagina.

De PTA’s van de diverse leerjaren voor het schooljaar 2023-2024:

PTA 3 vmbo-bb 2324

PTA 3 vmbo-kb 2324

PTA 4 vmbo-bb 2324

PTA 4 vmbo-kb 2324

PTA 3 vmbo-tl 2324

PTA 4 vmbo-tl 2324

PTA 4 havo 2324

PTA 5 havo 2324

erratum 5 havo Nederlands

PTA 4 vwo 2324

PTA 5 vwo 2324

PTA 6 vwo 2324

erratum 6 vwo Nederlands

Toegestane hulpmiddelen centrale examens vmbo 2024

Toegestane hulpmiddelen centrale examens havo en vwo 2024

PTA’s met percentages vmbo-bb en kb 23-24

PTA’s met percentages vmbo-tl 23-24

PTA’s met percentages havo en vwo 23-24