Schoolregels

Het Huygens College is een veilige school. We hanteren duidelijke afspraken en vinden het normaal dat iedereen zich aan deze afspraken houdt.

Onze belangrijkste afspraak is:

  1. We gaan respectvol om met elkaar en elkaars spullen.

Andere belangrijke afspraken zijn:

  1. We gaan goed voorbereid naar de les.
  2. Tijdens de les zijn we in het lokaal, tenzij de docent toestemming geeft om ergens anders te werken.
  3. Eten en drinken doen we alleen in de pauzeruimtes (aula). Bij warm weer kan de docent toestemming geven om water te drinken in het lokaal.
  4. Afval doen we in de juiste prullenbak.
  5. We dragen in school geen petten of mutsen.
  6. Telefoons bevinden zich tijdens de les in de telefoontas, tenzij de docent aangeeft dat je de telefoon nodig hebt om aan de les mee te doen. Het maken van filmpjes, foto’s of geluidsopnamen is niet toegestaan op het schoolterrein.
  7. Op en naast het schoolterrein mag niet gerookt worden.
  8. Leerjaar 1 mag tijdens schooltijd niet van het schoolterrein.

Leerlingenstatuut

Leerlingen (en personeelsleden) van het Huygens College Heerhugowaard hebben plichten maar natuurlijk ook rechten. De plichten en rechten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut is voor alle scholen van de SOVON op hoofdlijnen hetzelfde. Wel heeft elke school bij sommige onderdelen een eigen uitwerking van de regels. Het statuut is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin ook de leerlingen zijn vertegenwoordigd.

Het leerlingenstatuut is misschien niet heel boeiend om zo maar door te lezen. Maar het is goed om te weten dat het bestaat, zodat je er op terug kunt vallen als het nodig is. Als je de officiële taal lastig vindt, kun je altijd terecht bij de leerlingenraad, je mentor of je afdelingsleider.