Schoolregels

Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over gedragsregels. Dit zorgt voor een schoolomgeving waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen en optimaal functioneren.

Onze schoolregels zijn hier in te zien.

Leerlingenstatuut

Leerlingen (en personeelsleden) van het Huygens College Heerhugowaard hebben plichten maar natuurlijk ook rechten. De plichten en rechten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut is voor alle scholen van de SOVON op hoofdlijnen hetzelfde. Wel heeft elke school bij sommige onderdelen een eigen uitwerking van de regels. Het statuut is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin ook de leerlingen zijn vertegenwoordigd.

Het leerlingenstatuut is misschien niet heel boeiend om zo maar door te lezen. Maar het is goed om te weten dat het bestaat, zodat je er op terug kunt vallen als het nodig is. Als je de officiële taal lastig vindt, kun je altijd terecht bij de leerlingenraad, je mentor of je afdelingsleider.