Ouderraad

De ouderraad (OR) is een informeel overlegorgaan voor de directie. De formele inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft regelmatig overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken en adviseert de directie op diverse terreinen.

Onderwerpen die o.a. ter sprake komen:
•  Lesprogramma en de bijbehorende leermiddelen
•  Invulling van (uitgevallen) lesuren
•  PR van de school

Activiteiten van de OR:
• Assisteren op school tijdens de open dagen en de diplomauitreiking
• Het maken van het jaarboek voor de examenleerlingen.

Het jaarboek wordt bekostigd uit het ouderraadsdeel van de vrijwillige ouderbijdrage. Het is dus van belang dat de ouderraad deze bijdrage blijft ontvangen om het jaarboek ook de komende jaren te kunnen realiseren.

Jaarboek leerling contact moment: Klik hier

Het jaarverslag van de OR wordt naar alle ouders gemaild. Tijdens de laatste OR-vergadering van het schooljaar is er gelegenheid om vragen hierover te stellen.

Voor vragen over de ouderraad of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter,
e-mail ouderraad@huygens.nl.
Aanmelden voor de ouderraad kan het hele schooljaar door.

 

 

 

 

Huygens College Heerhugowaard

Middenweg 68: vwo, havo, vmbo-tl, brugklassen vwo, havo/vwo, vmbo-tl/havo

 

Umbriëllaan 3: vmbo-kb, vmbo-bb,  brugklassen vmbo-kb/tl, vmbo-bb/kb

Contact

Postadres:
Postbus 220
1700 AE  Heerhugowaard
Telefoon: (072) 576 57 00 
E-mail: info@huygens.nl