Ouderraad

De ouderraad (OR) is een informeel overlegorgaan voor de directie. De formele inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft regelmatig overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken en adviseert de directie op diverse terreinen.

Onderwerpen die o.a. ter sprake komen:
•  Lesprogramma en de bijbehorende leermiddelen
•  Invulling van (uitgevallen) lesuren
•  PR van de school

Activiteiten van de OR:
•  Assisteren op school tijdens de open dagen en de diploma-uitreiking
•  Het maken van het jaarboek voor de examenleerlingen.

Het jaarboek wordt bekostigd uit het ouderraadsdeel van de vrijwillige ouderbijdrage.
Om het jaarboek ook de komende jaren te kunnen realiseren, zijn de inkomsten van de ouderbijdrage belangrijk.

Het is van belang dat de ouderraad deze bijdrage blijft ontvangen om het jaarboek ook de komende jaren te kunnen realiseren.

Voor vragen over de ouderraad of aanmelding kunt u contact opnemen met de voorzitter, e-mail ouderraad.v@huygens.nl. Aanmelden voor de ouderraad kan het hele schooljaar door.