Extra diploma’s

Wil je meer uit jezelf halen? Je kan bij ons Anglia, DELF Scolair of Goethe diploma’s behalen.

Anglia
Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk Nederland. Dit netwerk, gesteund door het Europees Platform, heeft zich als doel gesteld om het Engels in woord en schrift te bevorderen. Leerlingen hebben door een goede beheersing van het Engels extra carrièreperspectieven in de maatschappij.

Jaarlijks kan je je inschrijven voor een examen Anglia. Dit geldt voor alle leerlingen van de school. Je doet examen op je eigen niveau, elk jaar kan je zo een hoger niveau behalen. Het hoogste niveau biedt de mogelijkheid om toegelaten te worden tot een Engelstalige universiteit. De examens worden gecorrigeerd door het Chichester College.
Voor elk behaald examen ontvangen leerlingen een diploma. Meer informatie is te vinden op www.anglianetwork.eu.

De kosten voor deelname aan het Anglia examen zijn € 25,00 tot € 100,00. Dit is afhankelijk van het niveau.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. M. Rothbauer.

DELF Scolair
Leerlingen in 5 vwo met Frans in hun vakkenpakket kunnen deelnemen aan het DELF Scolair examen.
DELF staat voor “Diplôme d’études en langue Française” en het te behalen diploma is een officieel Frans taalexamen dat enigszins te vergelijken is met de Cambridge English Qualification.

Het behalen van het examen bevestigt dat kandidaten een vergevorderd Frans taalniveau hebben dat overeenkomt met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Het examen toetst de vier vaardigheden: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. In de lessen Frans worden de leerlingen getraind in deze vaardigheden, zodat zij goed voorbereid aan het examen zullen deelnemen.

Meer informatie is te vinden op: https://institutfrancais.nl/nl/diplomas-en-examens-frans/delf-scolaire/,

De kosten voor deelname aan het DELF Scolair examen zijn € 60,00.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. J. Vlug.

Goethe
Of heb je Duits in je vakkenpakket? Leerlingen in 5 vwo kunnen een Goethe-Zertifikat behalen. Een Goethe-Zertifikat geeft aan hoe goed een leerling zich kan redden in het Duits. Duitsland is Nederlands grootste handelspartner daarnaast komen de meeste toeristen in Nederland Duitstalig. Handig dus als je goed bent in Duits!

Een dergelijk diploma geeft ook toegang tot een hogeschool of universiteit in Duitsland. Het is ook handig als je een stage wilt volgen in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

Leerlingen worden op school voorbereid op het examen.

Meer informatie is te vinden op: https://www.goethe.de/ins/nl/nl/sta/rot/prf/gzb1.html

De kosten voor deelname aan het Goethe Zertifikat zijn € 60,00.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. I. Pluister