Extra diploma’s

Wil je meer uit jezelf halen? Je kan bij ons Anglia, DELF Scolaire of Goethe diploma’s behalen.

Anglia
Onze school neemt deel aan het Anglia Netwerk Nederland. Dit netwerk, gesteund door het Europees Platform, heeft zich ten doel gesteld de beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift te bevorderen. Op het Huygens College kunnen de leerlingen in de bovenbouw van alle afdelingen jaarlijks Anglia diploma’s behalen, waarmee zij de beheersing van de Engelse taal kunnen aantonen en op die wijze extra mogelijkheden hebben voor vervolgopleidingen. Meer informatie is te vinden op www.anglianetwork.eu.

De examens worden op donderdag 11 april 2024 afgenomen. Zes weken na de examendatum zijn de resultaten bekend en einde schooljaar zullen de diploma’s aan de deelnemers worden overhandigd.

Aan de deelname zijn i.v.m. de examengelden kosten verbonden. De betaling van deze kosten is op vrijwillige basis. De bedragen zijn tussen de € 47,00 voor de lagere niveaus tot € 107,00 voor het Masters-niveau. Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. M. Rothbauer.

DELF Scolaire
Leerlingen in 5 vwo met Frans in hun vakkenpakket kunnen deelnemen aan het DELF Scolaire examen.
DELF staat voor “Diplôme d’études en langue Française” en het te behalen diploma is een officieel Frans taalexamen dat enigszins te vergelijken is met de Cambridge English Qualification.

Het behalen van het examen bevestigt dat kandidaten een vergevorderd Frans taalniveau hebben dat overeenkomt met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Het examen toetst de vier vaardigheden: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. In de lessen Frans worden de leerlingen getraind in deze vaardigheden, zodat zij goed voorbereid aan het examen zullen deelnemen.

Meer informatie is te vinden op: https://institutfrancais.nl.

De kosten voor deelname aan het DELF Scolaire examen worden gedragen door school.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. J. Vlug.

Goethe
Of heb je Duits in je vakkenpakket? Leerlingen in 5 vwo kunnen een Goethe-Zertifikat behalen. Een Goethe-Zertifikat geeft aan hoe goed een leerling zich kan redden in het Duits. Duitsland is Nederlands grootste handelspartner.  Daarnaast komen de meeste toeristen in Nederland uit een Duitstalig land. Handig dus als je goed bent in Duits!

Een dergelijk diploma geeft ook toegang tot een hogeschool of universiteit in Duitsland. Het is ook handig als je een stage wilt volgen in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

Leerlingen worden op school voorbereid op het examen.

Meer informatie is te vinden op: https://www.goethe.de

De kosten voor deelname aan het Goethe Zertifikat worden gedragen door school.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator mw. I. Pluister