Leerlingenraad

De leerlingenraad is opgericht om namens de leerlingen een stem te vormen bij de schoolleiding. Als een leerling een idee, opmerking of verbeterpunt heeft dan kan dit aan de leerlingenraad kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar leerlingenraad@huygens.nl. Het idee zal vervolgens in de eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad worden besproken.
Door de leerlingenraad goedgekeurde ideeën kunnen worden besproken in de MR (medezeggenschapsraad) van onze school. De leerlingenraad heeft een adviserende taak voor de leerlinggeleding van de MR. Dit houdt voornamelijk in dat ideeën die belangrijk zijn voor de leerlingenraad worden verdedigd door deze leerlingen in de MR.

Jaarlijks doet de leerlingenraad een oproep onder de leerlingen om deel te nemen aan de leerlingenraad. Bij teveel aanmeldingen wordt een keuze gemaakt door het bestuur aan de hand van een motivatiebrief van de aanmeldingen en een goede verdeling over de afdelingen.