Inloggen

Magister

In Magister kunnen ouders een deel van de schooladministratie inzien zoals absentie en cijfers. De ouder die als eerste contactpersoon in de schooladministratie bekend staat, ontvangt inloggegevens voor Magister.

Als u uw gebruikersnaam niet meer weet of uw account is geblokkeerd, kunt u contact opnemen met de administratie (info@huygens.nl). Als u alleen uw wachtwoord niet meer weet dan klikt u op ‘wachtwoord vergeten’.

U kunt de gegevens van meerdere kinderen inzien in de Magisterapp. In Account toevoegen in Magister app, leest u hoe u dit instelt.

Informeren tweede ouder

De school hanteert voor een leerling 1 ouder als contactpersoon. Dit is de ouder die als ouder 1 op het aanmeldformulier is opgegeven. Als ouders zijn gescheiden gaan wij er van uit dat de informatie die naar de eerste contactpersoon wordt gestuurd (inloggegevens Magister, emails, post), wordt gedeeld met de andere ouder.

Er zijn omstandigheden waardoor deze informatie niet wordt of kan worden gedeeld. In dat geval kan de tweede ouder de afdelingsleider verzoeken inloggegevens van Magister te ontvangen en opgenomen te worden in het e-mailbestand van ouders.  De school is verplicht de tweede ouder deze  informatie te verstrekken. Er zijn twee gronden waarop een dergelijk verzoek niet wordt gehonoreerd:

  • Als het belang van het kind zich hiertegen verzet.
  • Als het recht op informatie van de tweede ouder is beperkt middels een rechterlijke beslissing. De eerste ouder informeert de school hierover schriftelijk met een afschrift van de rechterlijke uitspraak.

De andere ouder wordt van het verzoek van de tweede ouder in kennis gesteld.