Huygensdagen

Vier keer per jaar organiseert het Huygens College de zogeheten Huygensdagen. Tijdens deze dagen organiseren we voor de leerlingen speciale activiteiten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen.

De Huygensdagen geven ons de mogelijkheid om leerlingen op een andere manier kennis te laten maken met de lesstof. We merken dat deze daardoor beter wordt begrepen en onthouden. Ook kan dieper op de lesstof worden ingegaan. De projecten zijn soms vakoverstijgend, dat wil zeggen dat in deze projecten verschillende vakken aan bod komen. Leerlingen leren hierdoor de samenhang tussen de vakken te zien. Naast het opdoen van kennis worden tijdens de Huygensdagen vaardigheden als samenwerken en zelfstandig werken aangeleerd.

We organiseren ook workshops die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de toneelvoorstelling Like Me over het gebruik van sociale media, voorlichting over verslavende middelen en een project over gedrag in het verkeer.

De kans is groot dat een docent uw kind tijdens de schoolcarrière een keer opgeeft voor een wedstrijd. Wedstrijden stimuleren leerlingen om extra hun best te doen, zorgen voor extra kennis en leert de leerlingen om samen te werken. En niet te vergeten, ze zijn vooral leuk om te doen! Voorbeelden van wedstrijden zijn: Skills Talents voor praktijkvakken vmbo, de debatwedstrijd Meet the boss en  de Vwo Challenge Day voor vwo-leerlingen.

Naast de meerdaagse reizen voor de voorexamenklassen organiseren we ook eendaagse buitenlandse reizen, bijvoorbeeld naar Lille of Münster.

Een aantal voorbeelden van excursies en projecten:

Excursies: Stedelijk museum Amsterdam, De Nederlandsche Bank, Stadsschouwburg Amsterdam, Apenheul, gemeentemuseum Alkmaar, Tata Steel, Tweede Kamer, Westfriese Omringdijk.

Projecten: Tell sell (Engels), gezonde levensstijl, cello spelen, natuur- en milieueducatie,  Lola rennt (Duits), bruggen bouwen, poëzieproject, project Verdacht, statistiek, La chasse au trésor (Frans), mediawijsheid, rondje cultuur.

De kosten van de activiteiten tijdens de Huygensdagen worden betaald uit de ouderbijdrage.