Bevorderingsnormen

Om te bepalen of een leerling bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar werken we met bevorderingsnormen. Deze treft u hieronder aan.

Bevorderingsnormen Huygens College

Het schooljaar is in drie perioden verdeeld. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een rapport. De cijfers op dit rapport geven de vorderingen van de leerling weer. Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen dat alle toetsen gedurende het schooljaar leiden tot het (eind)rapportcijfer. De rapportcijfers worden weergegeven in één decimaal. Op het laatste rapport wordt het rapportcijfer ook weergegeven in een heel getal.
Twee keer per jaar ontvangen ouders per e-mail een uitnodiging om in gesprek te gaan met docenten over de resultaten van het eerste en tweede rapport.