Klankbordgroep

Op het Huygens College vinden we het belangrijk om de mening te horen van de leerlingen over ons onderwijs en onze schoolorganisatie. Hiertoe houden we tevredenheidsonderzoeken in de brugklas en in het derde leerjaar en we hebben klankbordgroepen ingesteld. Klankbordgroepen bestaan uit klassenvertegenwoordigers van een bepaalde afdeling. De afdelingsleider organiseert een aantal keer per schooljaar een vergadering met een klankbordgroep. Er wordt o.a. gevraagd naar de ervaringen van de leerlingen met het rooster, het huiswerk, het aantal toetsen, de schoolfeesten en de voorzieningen in de aula. We waarderen deze inbreng zeer en bespreken de ervaringen zo nodig  in de schoolleiding.