Over Huygens

Huygens College in ’t kort
Het Huygens College Heerhugowaard is een school voor voortgezet onderwijs voor vwo (atheneum), havo, vmbo-tl, vmbo-kb en vmbo-bb en bestaat uit 2 locaties. Lees meer….

Visie op onderwijs
De onderwijsvisie van het Huygens College is gebaseerd op een viertal uitgangspunten. Lees meer…

Leerlingbegeleiding
Voor een succesvolle loopbaan is het belangrijk dat een leerling zich prettig voelt op school en wordt geholpen bij vragen of problemen. Wij bieden op verschillende manieren hulp aan.
Mentor
Tegengaan van pesten
Faalangstreductie
Sociaal-emotionele begeleiding
Extra ondersteuning
Dyslexie/dyscalculie
Loopbaanoriëntatie vmbo-kb en –bb
Loopbaanoriëntatie vmbo-tl
Studiebegeleiding vwo en havo

Schoolgids
De schoolgids bevat alle informatie die van belang is voor het volgen van het onderwijs bij ons op school. De gids is in de eerste plaats bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit 7 personen en is bereikbaar via het algemene e-mailadres info@huygens.nl of telefoonnummer 072-5765700. Voor vragen die te maken hebben met de studievoortgang of het welbevinden van uw kind, kunt u contact opnemen met de mentor. De e-mailadressen treft u aan bij contact.

Contact
Klik hier voor onze contactgegevens.