Melding absentie

Wilt u uw kind absent melden? Dit kan via Magister.  Klik op de button Afwezigheid melden.

 • Ziek melden
  Hier geeft u de ingangsdatum van de ziekmelding op en – indien bekend – de verwachte terugkeer op school. Let op: uw kind blijft in Magister als ziek geregistreerd staan totdat u uw kind weer beter meldt. Op de dag dat uw kind weer naar school gaat, geeft u via de button ‘Beter melden’ door dat uw kind weer beter is.

  Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af bij de receptie.

 • Afwezig melden:
  Als uw kind om een andere reden moet verzuimen bijvoorbeeld vanwege een medische afspraak, dan verzoeken wij u de school hiervan vooraf op de hoogte te stellen. In Magister ziet u de button ‘Afwezig melden’. U klikt de reden van absentie aan en vult de dag en tijden in. Ook is het mogelijk een toelichting op de absentie te geven.  Ziet u een absentiereden niet in het rijtje staan?  Geef dan de absentie rechtstreeks door aan de school.

  Verlof moet aangevraagd worden via een formulier, zie de informatie hieronder.

 • Overzicht
  In Magister ziet u na het klikken van ‘Afwezigheid’ ook de button ‘Overzicht’.
  Via deze button ziet u een overzicht van alle meldingen die het lopende schooljaar zijn gemaakt. Via de tab ‘lesregistraties’ zijn alle geregistreerde absenties en gedragsredenen in te zien.

Bij het melden van ziek of afwezig kunt u desgewenst een toelichting invullen. Gebruik deze optie s.v.p. niet om belangrijke berichten door te geven. Gebruik hiervoor het emailadres van de mentor of info@huygens.nl.

U kunt uw zoon of dochter desgewenst ook absent melden door de school te bellen (072-5765700) of een verzuimbriefje in te laten leveren.

De verzuimcoördinator controleert dagelijks het verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim zullen de gemiste uren dubbel moeten worden ingehaald. Leerlingen die ongeoorloofd te laat komen, melden zich de volgende dag om 8.00 uur bij de receptie.

In de volgende instructievideo kunt u desgewenst bekijken hoe het ziek/afwezig melden in Magister in zijn werk gaat.

Aanvraag verlof

In principe is het niet mogelijk om leerlingen verlof te verlenen buiten de schoolvakanties.

Alleen als extra verlof vanwege een dringende reden nodig is, kan het door een ouder worden aangevraagd. Het verlof wordt van tevoren (zo mogelijk 2 maanden) aangevraagd met het aanvraagformulier verlof. Het aangevraagde verlof wordt getoetst aan de wettelijke bepalingen. Deze bepalingen staan vermeld in het formulier.

Het formulier wordt ingeleverd bij de betreffende afdelingsleider. De ouders ontvangen schriftelijk antwoord op hun verzoek.