Presentaties Technologie & Toepassing

De lesstof van het vak technologie & toepassing bestaat grotendeels uit praktische opdrachten. Ditmaal kregen de leerlingen 3 vmbo-tl een praktische opdracht van en voor de school. Op woensdag 21 juni kwam dhr. Klaassen, rector van onze school, als opdrachtgever van Project Promotie Huygens/T&T, de presentaties van de 12 groepjes leerlingen beoordelen. De opdracht van de leerlingen was om een promotiefilmpje te maken voor het Huygens of het vak T&T. Met behulp van een PowerPoint presenteerden de groepjes leerlingen hun aanpak en bevindingen van het project. Daarbij was een promotiefilmpje het beoogde eindresultaat.
Elk groepje leerlingen kwam na de presentatie heel positief terug in de klas. ‘Mijnheer Klaassen was zo positief over onze presentatie. Hij vond ons echt goed. Ik denk dat wij wel een 10 hebben, of een 9 misschien.’ Nou een 10 werd niet gegeven, maar wel heel mooie cijfers! Hier zal menig leerling blij mee geweest zijn zo aan het einde van het schooljaar.