Gesteentepracticum

Afgelopen Huygensweek zijn de leerlingen van vwo 4 bezig geweest met een gesteentepracticum. Door verschillende soorten gesteenten te bestuderen en hun eigenschappen te onderzoeken hebben de leerlingen geprobeerd om op een andere en actievere manier de ontstaanswijze van de gesteentesoorten te achterhalen! De leerlingen deden actief mee en vonden het leuk om naast observaties ook andere proefjes te doen met de gesteenten. Op deze manier hebben de leerlingen het bewustzijn over hoe de aarde werkt vergroot.