1e leerjaar

Als u uw kind wilt aanmelden voor het eerste leerjaar van het nieuwe schooljaar klikt u op aanmelden.

Als u uw kind wilt aanmelden voor het eerste leerjaar van het huidige schooljaar, print u het aanmeldformulier en vult deze in. Heeft u geen printer thuis? Op verzoek sturen wij u het aanmeldformulier naar u toe. Vervolgens stuurt u het aanmeldformulier met de op het formulier aangegeven bijlagen naar de leerlingenadministratie. Dit kan per post (Postbus 220, 1700 AE Heerhugowaard) of e-mail (info@huygens.nl). Desgewenst kunt u het formulier langsbrengen bij de leerlingenadministratie (tussen 8.00 en 16.30 uur), deze is voor beide locaties gevestigd op de locatie Middenweg.

Bij het aanmeldformulier ontvangen wij graag nog onderstaande:
– kopie identiteitsbewijs of ander(e) overheidsdocument(en) waarop vermeld het burgerservicenummer en de officiële, volledige naam
– indien van toepassing dyslexie- of dyscalculie-verklaring
– indien van toepassing TOP dossier/OPP