Week van Respect

Onze school doet mee aan de ‘Week van Respect’ (8 t/m 14 november). In de mentorlessen zal er met de leerlingen gesproken worden over het onderwerp.
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse, nationale bewustwordingscampagne de Week van Respect.
Een campagne geïnitieerd in reactie op de toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij; om zo te voorkomen dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken en de spanningen toenemen. We richting ons hierbij op jongeren; de generatie van de toekomst. Samen met jongeren werken we aan een respectvolle samenleving.