Eindevenement keuzedeel Business

Op vrijdagavond 8 maart was het dan eindelijk zover: de afsluiting van het eindevenement voor het keuzedeel business in de pop- up store. Dit was het moment waar alle leerlingen naartoe hebben gewerkt om hun ideeën en leermomenten door middel van de presentaties in kaart te brengen voor hun ouders. De ouders keken vol trots toe naar de bijdrage die hun kinderen hadden geleverd.

Na afloop van de presentaties kregen de ouders de mogelijkheid om de ‘ondernemers’ een laatste financiële steun in de rug te geven.