Schoolgids

De schoolgids bevat alle informatie die van belang is voor het volgen van het onderwijs bij ons op school. De gids is in de eerste plaats bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.